Ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas Free local sex dates

PELIKULA *Isang obrang pansining na kakikitaan ng galing, tradisyon, kultura, kaugalian, saloobin, at pagpapahalaga ng tao/bansang pinagmulan nito. *Salamin ng bayan *Ito ay may responsibilidad sa dimensyong sosyal. Ang hangarin ng mga paglalakbay ni Christopher Columbus sa Kanluranin oong 1492–1503 ay marating ang mga Indies at magtatag ng direktang mga ugnayang pangangalakal sa pagitan ng Espanya at mga kahariang Asyano.Natanto ng mga Espanyol na ang mga lupain ng Amerika ay hindi bahagi ng Asya ngunit isang bagong kontinente.Pagkatapos ng pananakop, siya ay naghiwalay ng landas.Si Magallanes ay itinaas at sa kompanya ng isang Malay ay kanyang ginawang alipin at binautismuhan si Enrique ng Malacca. Si Serrão ay lumisan sa unang ekspedisyong ipinadala upang hanapin ang "mga kapuluan ng pampalasa" sa Moluccas kung saan siya nanatili at nagpakasal sa isangbabae mula sa Amboina at naging tagapayo ng Sulatan ng Ternate, Bayan Sirrullah.

Inakusahan rin siya ng ilegal na pangangalakal sa mga Moro.BAGAMA'T SI JUAN SEBASTIAN EL CANO ANG TUMANGAP NG KARANGALAN, ITINURING NG ISANG DAKILANG TAGUMPAY SA LARANGAN NG PAGLALAYAG ANG EKPIDISYON NIMAGELLAN AT ANG KANYANG MGA HUKBO. Nagtayo ng mga permanenteng paninirahan sa Cebu kasabay ng ekspedisyon ni Miguel López de Legazpi noong 1565, at marami pang mga paninirahan ang itinatag pa-Hilaga hanggang sa maabot ng mga kolonyalista ang Look ng Maynila sa pulo…ANG PAGLALAKBAY NA ITO ANG NAKAPAGPATUNAY NA BILOG ANG DAIGDIG . Nasakop ng Portugal ang Indonesia kung saan naroon ang Mollucas dahil ang hari ng Portugal at ang hari ng Espanya ay nagkasundo nang ilang beses nabigo ang mga ipinadalang ekspedisyon ng Espanya. buod ng kwentong ang Buod ng kwentong Kay Stella Zeehandelaar ang buod ng kwentong paalam sa pagkabata ng kwentong ang pagong at matsing ang buod ng kwentong Mga Tuyong Ilang-Ilang ni Hilaria Labog ang buod ng bidasari ang mga kapangyarihan…Noong 1509, nakipaglaban siya sa labanan ng Diyus at kalaunang naglayag kasama ng kanyang kaibigang si Francisco Serrão sa unang embahadang Portuges sa Malacca sa ilalim ni Diogo Lopes de Sequeira.Pagkatapos na dumating sa Malacca noong Setyembre, ang ekspedisyon ay nabiktima sa isang sabwatan na nagwakas sa pag-urong nito.

Search for ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas:

ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas-12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang pagdating ni ferdinan magellan sa pilipinas”

  1. j Query v1.7.1 | jquery.org/license */ (function(a,b){function cy(a)function cv(a)function cu(a,b)function ct()function cs()function cj()function ci()function cc(a,c)function S(a)function K()function J()function n(a,b,c)function m(a)function l(a,c,d)function h(a),bind Ready:function(),is Function:function(a),is Array: Array||function(a),is Window:function(a),is Numeric:function(a),type:function(a),is Plain Object:function(a),is Empty Object:function(a),error:function(a),parse JSON:function(b),parse XML:function(c),noop:function(),global Eval:function(b),camel Case:function(a),node Name:function(a,b),each:function(a,c,d)function l(a)var b=i.call(arguments,0),c=0,d=b.length,e=Array(d),g=d,h=d,j=d ~])(\s*,\s*)? :.|\r|\n)*)/g,d="sizcache" (Math.random() "").replace(".",""),e=0,g=Object.String,h=!