Christian singles datingshining star the truth about russian dating services

To povezanost najbolje spodbujajo različne oblike mobilnosti, kar je župan tudi izpostavil kot področje, ki se mora razvijati tudi v naši občini, za kar se bomo trudili, namreč razvoj mobilnosti je med drugimi tudi eden izmed ukrepov Lokalnega programa za mladino Občine Grosuplje.

Povezave, odnosi in izmenjava informacij so ključni elementi za solidarnost in prihodnji razvoj Evropske unije.Lokalni program torej sprejema usmeritve in ukrepe za oblikovanje mladim prijaznega okolja v katerem si želijo delati, ustvarjati in živeti.Je temeljni programski dokument za obdobje 5 let, ki opredeljuje prednostne naloge in ukrepe občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti, vsekakor pa bo Občini Grosuplje doprinesel veliko na področju razvoja mladinske politike.Občina Grosuplje štipendije sicer že podeljuje, letos se jih bo v septembrskem razpisu razpisalo kar 65, župan pa je obljubil, da se bo število podeljenih občinskih štipendij že v naslednjih letih povišalo.Da se aktivno dela na Lokalnem programu za mladino Občine Grosuplje je izrazil veselje tudi direktor občinske uprave, mag. Pohvalil je komisijo in sodelavce iz občinske uprave, ki so skupaj soustvarjali omenjen strateški dokument, v njega vložili veliko truda in želje po oblikovanju mladim prijaznega lokalnega okolja.

Search for christian singles datingshining star:

christian singles datingshining star-83christian singles datingshining star-38christian singles datingshining star-47

Področja, ki jih obravnava program so izobraževanje, zaposlovanje, bivanjske razmere, zdravje in dobro počutje, mladinsko organiziranje, participacija, prostovoljstvo, informiranje in mobilnost, skratka vsa področja, za katere je pomembno, da se na področju mladine razvijajo in nadgrajujejo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “christian singles datingshining star”